ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ MOSAIC

Το MOSAIC// Πολιτισμός και Δημιουργικότητα, σε συνεργασία με την εταιρεία p-consulting, ανέλαβε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Αχαΐας, την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης του περιβάλλοντος της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στη Δυτική Ελλάδα. Η μελέτη, θα που διεξαχθεί στα πλαίσια του έργου SPARCτου προγράμματος  Interreg Ελλάδα Ιταλία 2014 – 2020 και θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο Πατρινό […]

Read more
Skip to content