Ένα εξαιρετικά σημαντικό Ευρωπαϊκό Έργο, το CreaSus - Sustainability Business Models for CCSIs ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Μαδρίτη, έχοντας και ελληνική συμμετοχή με το MOSAIC // Πολιτισμός και Δημιουργικότητα από την Πάτρα να είναι μέλος της κοινοπραξίας. Το CreaSus, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Creative Europe με συνολικό προϋπολογισμό 1,1 εκ. ευρώ, επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των Πολιτιστικών Οργανισμών και των Δημιουργικών Επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων τους και καθοδηγώντας τους ώστε να προσαρμοστούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η κοινοπραξία αποτελείται από σημαντικούς Ευρωπαϊκούς οργανισμούς με συντονιστή το Ίδρυμα της Τράπεζας Santander και εκτός από το MOSAIC συμμετέχουν επίσης το Πανεπιστήμιο του Μπάρι με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης από την Ιταλία, το ENCATC - European Network on Cultural Management & Policy (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικής Διαχείρισης και Πολιτικής) με έδρα τις Βρυξέλλες και μέλη σε 44 χώρες, το WestBIC – Business Innovation Centre, το επίσημο Ευρωπαϊκό BIC για την Δυτική Ιρλανδία, και η ZABALA εταιρεία συμβούλων καινοτομίας από την Ισπανία.

Το έργο CreaSus, θα δημιουργήσει μια σειρά από εργαλεία προς όφελος των δημιουργικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Θα σχεδιαστεί ένα σύστημα αξιολόγησης της βιωσιμότητάς τους όπως επίσης και ένα εργαλείο για ευκαιρίες χρηματοδότησης και τρία εξειδικευμένα επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας (οικονομικός, κοινωνικός, περιβαλλοντικός). Παράλληλα θα εκπονηθεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων που θα βοηθήσει τους εμπλεκόμενους να αναπτύξουν και να ενισχύσουν δεξιότητες, διαδικασίες και πόρους που σχετίζονται με τη βιώσιμη μετάβαση.

Για τον λόγο αυτό, το έργο θα δημιουργήσει σε τοπικό επίπεδο, ομάδες από 10 συνδεδεμένους φορείς, τους CreaSus members, οι οποίοι για τα επόμενα τρία χρόνια θα συνδράμουν στις δράσεις του, θα επωφεληθούν πρώτοι από τα εργαλεία και τα προϊόντα του έργου, θα συμμετάσχουν στις δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και θα συνδεθούν με ένα διεθνές δίκτυο 50 αντίστοιχων.

Όλα τα παραπάνω συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στη Μαδρίτη της Ισπανίας και στην οποία το MOSAIC// Πολιτισμός και Δημιουργικότητα εκπροσωπήθηκε από τον Γιώργο Σάρλη.

Σταθερά προσανατολισμένο στις διεθνείς συνεργασίες και την εξωστρέφεια, προς όφελος του τοπικού πολιτιστικού και δημιουργικού οικοσυστήματος, το MOSAIC υλοποίει μια σειρά από ευρωπαϊκά έργα και πρωτοβουλίες ενώ συμμετέχει και σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα με σκοπό την μεταφορά καινοτομίας και τη δικτύωση των τοπικών φορέων με αντίστοιχους του εξωτερικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CreaSus και για τους τρόπους συμμετοχής σας στις δράσεις του, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή να επισκεφτείτε το MOSAIC.

Skip to content