Το MOSAIC// Πολιτισμός και Δημιουργικότητα, σε συνεργασία με την εταιρεία p-consulting, ανέλαβε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Αχαΐας, την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης του περιβάλλοντος της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στη Δυτική Ελλάδα.

Η μελέτη, θα που διεξαχθεί στα πλαίσια του έργου SPARCτου προγράμματος  Interreg Ελλάδα Ιταλία 2014 – 2020 και θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο Πατρινό Καρναβάλι, έχει ως σκοπό την ανάλυση, αποτύπωση και εξέλιξη του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) στη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, την καταγραφή προτάσεων για την παροχή υπηρεσιών από τους κόμβους δημιουργικής βιομηχανίας που θα αναπτυχθούν στο έργο, την μελέτη σχεδίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ομάδων – στόχων και την στρατηγική διασταύρωση των πολιτιστικών αγαθών με άλλους τομείς (όπως αγροτικά προϊόντα, τουρισμός, διαχείριση πολιτιστικών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.), προκειμένου να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμου τουρισμού που προωθούν τις εμπλεκόμενες περιφέρειες.

Το έργο SPARC στοχεύει στην βιώσιμη αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της περιοχής παρέμβασης στην Ελλάδα και την Ιταλία, με την αύξηση της ελκυστικότητάς της περιοχής, που θα οδηγήσει σε μια αειφόρο τουριστική προοπτική.

Skip to content