Το Mosaic // Culture & Creativity συμμετέχει ως χορηγός στον 4ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες».

Το Mosaic θα προσφέρει, σε μια επιχειρηματική ιδέα που ανήκει στην κατηγορία Πολιτισμός / Τουρισμός, ένα αποκλειστικό πρόγραμμα επιχειρηματικής υποστήριξης και ανάπτυξης Coaching / Mentoring.

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και το πρόγραμμα “NBG Business Seeds”

Κατάθεση Επιχειρηματικών Σχεδίων από 4/10/2018 έως 08/11/2018

Πληροφορίες, Οδηγίες και Έντυπα Αιτήσεων στο:
http://elke.eap.gr

Skip to content