Το PEC (Podcast Employ yourself in Culture) Erasmus+ είναι ένα από τα νεότερα ευρωπαϊκά έργα συνεργασίας του Mosaic, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και διαρκεί για 24 μήνες. Το έργο στοχεύει στην προώθηση της ευαισθητοποίησης των νέων ανθρώπων σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στον πολιτιστικό τομέα. Βασικά εργαλεία του έργου θα είναι μια σύγχρονη σειρά από podcast και videos.

Οι προκλήσεις ΜΑΣ:

  • να μειώσουμε το ποσοστό ανεργίας των νέων στις χώρες-εταίρους του έργου (Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Κροατία), καθώς και να αναδείξουμε τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • να δώσουμε ώθηση στον πολιτιστικό τομέα, που πλήττεται έντονα από μια πραγματική κρίση, προωθώντας την ελκυστικότητά του στους νέους ως πηγή ευκαιριών για απασχόληση.

Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Instagram ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του project, για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τους εταίρους, τους στόχους και τις επικείμενες δράσεις μας.

Skip to content