Το συλλογικό άρθρο των εταίρων του PACT – Πολιτικός Ακτιβισμός & Κριτική Σκέψη, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, είναι έτοιμο και προσφέρει πλούσια τροφή για σκέψη. Μεταφρασμένο από την αρχική αγγλική εκδοχή του σε Ελληνικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Σέρβικα, προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την σύγχρονη ιστορία του πολιτικού ακτιβισμού, αλλά και θεωρίες κριτικής σκέψης, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συνύπαρξη πολιτικού ακτιβισμού και κριτικής σκέψης μέσα από απτά παραδείγματα που έχουν λάβει χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο, με έμφαση στους τομείς της παιδείας, των τεχνών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημοκρατίας, το άρθρο του PACT επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τον σύγχρονο πολίτη απέναντι στις τάσεις αυξανόμενης ριζοσπαστικοποίησης που παρατηρούνται στο εσωτερικό της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο του έργου εδώ:

Όλα τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να μεταφορτωθούν δωρεάν στη διεύθυνση
www.political-activism-critical-thinking.eu.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Skip to content