Την πρώτη πλήρη και μεθοδολογικά ολοκληρωμένη Περιφερειακή Μελέτη Χαρτογράφησης της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε πριν από λίγες ημέρες, και παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση, η ομάδα εταιρειών MOSAIC// Culture & Creativity και η P-Consulting. gr

Η Μελέτη, ανατέθηκε από το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου SPARC (Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VALoRization of Cultural Heritage Assets) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα Ιταλία και ανέδειξε σημαντικές πληροφορίες τόσο για τον ίδιο τον κλάδο επιχειρηματικά όσο και για την συνεισφορά του στην οικονομική δραστηριότητα της Περιφέρειας και την απασχολησιμότητα στην περιοχή. Ταυτόχρονα, προχώρησε και σε διάγνωση αναγκών, για το χρειάζονται οι δημιουργικοί επιχειρηματίες της περιοχής τόσο από άποψη απαιτούμενων υποδομών όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών θεματικών και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Αρχικός Σκοπός της μελέτης είναι η λεπτομερής ανάλυση, αποτύπωση και εξέλιξη της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ) στη Δυτική Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η Χαρτογράφηση του κλάδου, δηλαδή ο ακριβής αριθμός των επιχειρήσεων, ο συνολικός αριθμός εργαζόμενων, η προστιθέμενη αξία, οι πωλήσεις, το παραγόμενο προϊόν.

Ζητούμενο ήταν επίσης η Διάγνωση Αναγκώντων φορέων της ΠΔΒ (με έμφαση στο Καρναβάλι της Πάτρας) καθώς και η Καταγραφή Προτάσεων προς τους φορείς σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών των κόμβων δημιουργικής βιομηχανίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ανωτέρω ομάδων – στόχων και την στρατηγική διασταύρωση με άλλους τομείς όπως αγροτικά προϊόντα, τουρισμός κ.λπ.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 2011-2016 και αντλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, μετά από επίσημη άδεια χρήσης τους προς τη Μελετητική Ομάδα, με εμπλουτισμό από την βάση δεδομένων του  EUROSTAT Culture.

Για τα τελικά αποτελέσματα λήφθηκε υπόψη η επίσημη Μελέτη για τη Χαρτογράφηση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα του ΥΠΠΟΑ.

Τα συνοπτικά ευρήματα παρουσιάζονται στις παρακάτω διαφάνειες.

Skip to content