Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο project meeting του έργου LIM4ALL στο χώρο του Mosaic// Πολιτισμός και Δημιουργικότητα στην Πάτρα, μαζί με τους εταίρους μας SLOW TOURISM και VERONA VALE από την Ιταλία και LA PERIFERICA από την Ισπανία.

Στόχος του project είναι η δημιουργία ‘’ζωντανών μουσείων’’ όπου, μέσω της ψηφιοποίησης και της ενσωμάτωσης των παιχνιδιών και της διάδρασης, προσφέρουν μια βελτιωμένη εμπειρία, αυξάνοντας τη μεταδοτικότητα και την προσβασιμότητά τους. Για το σκοπό αυτό συμβάλουμε στη δημιουργία εργαλείων, πρακτικών και δραστηριοτήτων, αλλά και την δικτύωση των συνεργαζόμενων μουσείων με σημαντικούς φορείς.

Στην περιοχή της Πάτρας, το Mosaic συνεργάζεται με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο στεγάζει τόσο μόνιμες όσο και περιοδικές εκθέσεις με θέμα τις τηλεπικοινωνίες, την επιστήμη, την τεχνολογία, το περιβάλλον και τη σχέση επιστήμης και τέχνης. Σκοπός του είναι η διάδοση της επιστήμης και η επαφή του κοινού με την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.

Το έργο LIM4ALL χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Creative Europe.

Skip to content