Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 στο Επιμελητήριο Αχαΐας η πρώτη κλειστή συνάντηση – εργαστήριο φορέων (Focus Group), εκπροσώπων και επιχειρήσεων του πολιτισμού και του δημιουργικού τομέα στην Αχαΐα, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου SPARC.
Η συνάντηση διοργανώθηκε από τις εταιρείες Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα και p-consulting, που έχουν αναλάβει από κοινού την καταγραφή́, χαρτογράφηση και αξιολόγηση αναγκών του κλάδου της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας στη Δυτική Ελλάδα.

Στόχος της συνάντησης ήταν η καταγραφή της εμπειρίας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των αναγκών των συμμετεχόντων, ώστε να ενσωματωθούν στα δεδομένα και τα συμπεράσματα της μελέτης. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν δύο ακόμα συναντήσεις στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας και μια δεύτερη στην Πάτρα.

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου SPARC, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2014-2020 με την συμμετοχή του Δήμου Πατρέων (επικεφαλής εταίρος) του Επιμελητηρίου Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και φορέων από την Περιφέρεια του Απούλιας στην Ιταλία, και θα δημιουργήσει τρεις Κόμβους (Hubs) που θα παρέχουν υπηρεσίες για την Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία. Ένας από τους τρεις κόμβους θα είναι τα Παλαιά Σφαγεία Πατρών που θα μετατραπούν σε κέντρο προβολής και ανάδειξης του Πατρινού Καρναβαλιού και της δημιουργικής βιομηχανίας της περιοχής.

Skip to content