Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές θεάτρου σαν εκπαιδευτικό εργαλείο με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών ανάμεσα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας;

Ο κύριος στόχος του έργου “ETERNAL- Using Theatre Techniques to enhance European Values for the Elderly” είναι να προωθήσει τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης και τις αξίες της ΕΕ και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα ηλικιωμένων ανθρώπων από μικρότερες χώρες της ΕΕ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ομάδα του έργου επέλεξε την παγκόσμια γλώσσα του θεάτρου σε μια προσπάθεια να μεταφέρει το μήνυμα ξεπερνώντας τα γλωσσικά εμπόδια, που είναι κοινά γι’ αυτή τη γενιά.

Το έργο στοχεύει να φέρει θετικά αποτελέσματα στη ζωή των ηλικιωμένων και ταυτόχρονα να δημιουργήσει μια καινοτόμο θεατρική μεθοδολογία για την εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με το όραμα της ΕΕ. Η εκμάθηση θα εστιάσει στις κύριες ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης, της πολυμορφίας και της ένταξης μέσω τεχνικών που βασίζονται στο δράμα. Το έργο αναμένεται να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων με δημιουργικό τρόπο και να αυξήσει τα επίπεδα ανοχής τους απέναντι σε διαφορετικές πραγματικότητες, τρόπους ζωής και ταυτότητες. Τέλος, προσφέροντας στους ηλικιωμένους των τοπικών μας κοινοτήτων την ευκαιρία να βιώσουν υψηλής ποιότητας δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων, στοχεύουμε στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και της προθυμίας τους να συμμετάσχουν σε διάφορες ευρωπαϊκές εμπειρίες, ταξιδεύοντας, μαθαίνοντας για άλλους πολιτισμούς και ανταλλάσσοντας ιδέες. ??

Στο πλαίσιο του έργου που θα διαρκέσει 18 μήνες, θα δημιουργηθεί η σειρά ETERNAL Podcast Series?️που θα καλύψει ζητήματα όπως η συμμετοχή των ηλικιωμένων σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η ενεργός γήρανση, το θέατρο ως εργαλείο ενσωμάτωσης και οι ευρωπαϊκές αξίες για όλες τις γενιές.

Το έργο έχει επιλεχθεί από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ομάδα και τα αποτελέσματα του ETERNAL, επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου στο Facebook.

2022-2-EL01-KA210-ADU-000097246

Skip to content