Σημαντική διεθνής πρωτοβουλία για το MOSAIC καθώς στις 28 και 29 Νοεμβρίου βρέθηκε προσκεκλημένο της Puglia Creativa στο Μπάρι της Ιταλίας, για να συμμετάσχει στο Συνέδριο Creativity Meets Clusters. Ανάμεσα σε 14 Clusters και HUBs από όλη την Ευρώπη, την Λατινική Αμερική και την Ν. Αφρική, το MOSAIC συμμετείχε στην θεματική Ενότητα με τίτλο «Ο Πολιτισμός ως Μοχλός για τον Μετασχηματισμό της Κοινωνίας (Culture as a Driver for Transforming Our Society)» μαζί με το Creative Estonia, το EEN Enterprise Europe Network - Cultural & Creative Industries Group, το ΤRΑΚΚ cluster (KIKK Festival - Namur) από το Βέλγιο,  το Centre For Creativity από την Σλοβενία και την Conexiones Creativa από την Κολομβία.

Στην συγκεκριμένη θεματική, ο Γιώργος Σάρλης, συνιδρυτής του MOSAIC, παρουσίασε θέματα σχετικά με την καινοτομία στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Κλάδο, προτάσεις πολιτικής και καλές πρακτικές.

Στο πλαίσιο της διεθνούς δικτύωσης και της δημιουργίας περαιτέρω συνεργασιών στον δημιουργικό κλάδο, οι προσκεκλημένοι οργανισμοί είχαν την ευκαιρία να πάρουν στην Ιταλία και τέσσερις δημιουργικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται, έτσι ώστε αυτές να συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου και σε εξειδικευμένες Β2Β συναντήσεις με τις υπόλοιπες εταιρείες. Το MOSAIC συνοδευόταν από τις πατρινές εταιρείες Istros Productions, PIVOT – Picture Voice Text, Colour Greece και το Synergy of Music Theatre - SMouTH από την Λάρισα.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με μια σημαντική πρωτοβουλία, καθώς τα 14 Clusters και οι Οργανισμοί που συμμετείχαν, υπέγραψαν Μνημόνιο για τη δημιουργία ενός διεθνούς club που θα αναλάβει πρωτοβουλίες συνεργασίας για μια «έξυπνη», βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς πολιτιστική ανάπτυξη. Στόχος, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών και των Περιφερειών τους, με άξονα την δυναμική όλων των ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Skip to content