Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CoopAnimArt βρίσκεται στην τελική του ευθεία μετά από σχεδόν δύο χρόνια συνεργασίας, δημιουργίας και συλλογικής εξέλιξης. Το CoopAnimArt Project έχει σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης ανάμεσα στους επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών, ενθαρρύνοντάς τους να πειραματιστούν με νέες τεχνικές για την εξέλιξή τους και την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών μέσα από συλλογικές διεργασίες.

Το Mosaic// Culture & Creativity συνεργάστηκε με οργανισμούς από τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Σλοβενία και την Ουγγαρία με κοινό στόχο τη δημιουργία εργαλείων, μεθόδων και δράσεων κατάρτισης που επικεντρώνονται στην ατομική και συλλογική εξέλιξη των καλλιτεχνών.

Οι βασικές δραστηριότητες του έργου αποτελούνταν από κινητικότητες τόσο κατά την ερευνητική περίοδο, όσο και για τη δοκιμή των τεχνικών και μεθόδων που δημιουργήθηκαν. Σε πρώτο στάδιο, οι εταίροι του έργου εντόπισαν τις ανάγκες του κλάδου των τεχνών και σχεδίασαν νέες δράσεις κατάρτισης, τις οποίες στη συνέχεια εφάρμοσαν σε τέσσερις διεθνείς ομαδικές εκπαιδευτικές συναντήσεις και σε local testing events, με συμμετέχοντες από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν και το επιτραπέζιο παιχνίδι που δημιουργήθηκε με θέμα τη βιωσιμότητα.

Καθώς το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, η ομάδα του CoopAnimArt μοιράζεται μέσα από ένα βίντεο την εμπειρία της, από τη δημιουργία μέχρι την ολοκλήρωση του project.

Το CoopAnimArt Project συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του CoopAnimArt ή τη σελίδα του στο Facebook.

2021-1-FR01-KA220-ADU-000030040

Skip to content