Οι Δευτέρες χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του έργου Creative@Hubs #Interreg_Greece_Italy από το #Επιμελητήριο_Αχαϊας συνεχίζονται στο Mosaic!

Μετά το επιτυχημένο σεμινάριο της 20ης Ιουνίου που κέντρισε το ενδιαφέρον της δημιουργικής κοινότητας της Πάτρας, προσφέροντας χρήσιμα tips για χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα από Υπουργείο Πολιτισμού και ΕΣΠΑ, ακολουθούν άλλες δύο Δευτέρες γεμάτες πληροφορίες για καλλιτέχνες και επαγγελματίες του κλάδου του πολιτισμού.

⚡️Δευτέρα 27/6, 18:00
«Ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις»
Εισηγητής: Γιώργος Σάρλης, πολιτιστικός διαχειριστής, σύμβουλος ευρωπαϊκών έργων.
⚡️Δευτέρα 4/7, 18:00
«Εναλλακτικές πηγές εσόδων: Crowdfunding, χορηγίες και μικροχρηματοδοτήσεις»
Εισηγητές: Φίλιππος Κεφαλόπουλος, σύμβουλος μάρκετινγκ & Ανδρέας Τσιλίρας, πολιτιστικός διαχειριστής.

Η λειτουργία του Creative_Hub Πάτρας εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου Interreg Creative@Hubs που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG_V_A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020.

Μην τις χάσετε!

Skip to content