ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

Πάτρα, 2/8/2020

Η Διοικούσα επιτροπή της ΚοινΣΕπ MOSAIC "Πολιτισμός και Δημιουργικότητα" ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 17/8/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της Επιχείρησης στην Φιλοποίμενος 36-42, στην Πάτρα, με τα εξής θέματα:

    1. Απολογισμός Δράσεων 2019
    2. Έγκριση Ισολογισμού 2019
    3. Απαλλαγή των μελών της ΔΕ από κάθε ευθύνη για τη λειτουργία της χρήσης 2019
    4. Διανομή Κερδών στα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που είναι εργαζόμενοι
    5. Προγραμματισμός Παρουσίαση σχεδιασμού δράσεων 2020
    6. Πρόταση Αλλαγής Καταστατικού και Παράτασης Θητείας Διοικούσας Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
Ανδρέας Τσιλίρας

- - -

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

Πάτρα, 18/8/2020

Η Διοικούσα επιτροπή της ΚοινΣΕπ MOSAIC "Πολιτισμός και Δημιουργικότητα" ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 4/9/2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της Επιχείρησης στην Φιλοποίμενος 36-42, στην Πάτρα, με τα εξής θέματα:

    1. Τροποποίηση Καταστατικού της Επιχείρησης

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
Ανδρέας Τσιλίρας

- - -

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Skip to content